About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,340 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2017

9 Ontdekkingstocht door het Azteekse verleden
16 Taalinitiatie Frans bij kleuters
23 Faalangst in het onderwijs. Hoe kan er preventief gewerkt worden aan faalangst op school?
27 Bewegingsintegratie in het lager onderwijs. Bewegend rekenen en taal leren in het 6e leerjaar
49 De Noormannen. Wie zijn ze? Hoe krijg je ze in de klas?
54 Hoe kan driedimensionale vormgeving gebruiksklaar gemaakt worden in de lessen P.O.? Lerarenhandleiding met lessenpakket
71 Specifieke competenties binnen de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, nodig om autonoom te functioneren op een interdisciplinaire LWP, in kaart brengen. Een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek
83 Validatie van de schoonmaak bij banketbakkerij Nora B.V.
91 De effectiviteit van het gebruik van de i-ACT binnen cliŽnt- en taakgerichte revalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Van literatuurstudie naar praktijkonderzoek
96 Wil de echte Karel de Grote nu opstaan? Een casestudie: welk beeld hebben wij van Karel de Grote? Hoe worden deze beelden gevormd?
109 Gedragsproblemen. Nieuwe uitdagingen voor leraren na de invoering van het M-decreet
116 De ergotherapeut en de verschillende actoren binnen de profit sector, samen werken aan werkbaar werk. Een kwalitatief onderzoek.
118 Spelinventarisatie van vrij spel bij vierjarige kleuters in kleuterscholen Ė Vergelijkende studie tussen Ecuador, Gambia en Vlaanderen
128 Hoe een leerlijn poŽzie in de eerste graad ontwikkelen?
141 Zelfstandig project. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers. 'Experimenteerinstrumentí
152 Creatieve kleuters
167 Het belang van de ergotherapeut bij duurzame tewerkstelling. Een literatuur- en praktijkonderzoek
168 De bijdrage van de ergotherapeut aan het welzijnsbeleid binnen de profit sector. Een literatuurstudie en een participatief observationeel onderzoek
171 CreaTennis. Tennis aanbieden aan kleuters in het onderwijs met alternatief materiaal
195 De wijziging in het GeÔndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie Een evaluerend onderzoek van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
197 Tuintherapie in de gerontologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
199 DifferentiŽren met tablets tijdens de les geschiedenis
202 Muzisch aan de slag met taal. De Nederlandse taal stimuleren bij anderstalige kleuters
210 Arbeidsvaardigheden in kaart brengen in het buitengewoon onderwijs OV2 aan de hand van de RUWARD-test. Een literatuurstudie
223 Van integratie tot inclusie van een leerling met een visuele beperking. Inleefpakket voor het vak PAV
225 De rol van de maatschappelijk assistent in het hulpverleningsproces bij patiŽnten met CVA
237 De competenties die een adviesverlener nodig heeft voor het aanreiken van assistieve technologie. Een literatuur- en praktijkonderzoek
249 Hoe kunnen we optimaal inspelen op leerprofielen met behulp van de tablet? Optimale ondersteuning voor leerlingen met leernoden binnen PAV
251 Culture in the EFL classroom. How and why integrate culture in the EFL classroom?
275 Advies voor een codeset op basis van het ICF, specifiek voor (neuro)motorische aandoeningen en stotteren bij kinderen, tussen 3-12 jaar, binnen het digitale H-OPP.
287 Het percussieorkest. Muzische workshop voor anderstalige nieuwkomers
300 Zelfstandig project: erfgoeddag Hasselt. De geschiedenis van 'zorgí in Hasselt
307 Onderzoek jongvolwassenen in collectieve schuldenregeling. Wat zijn de kenmerken van jongeren in collectieve schuldenregeling, de predictoren van jongeren in collectieve schuldenregeling en de kenmerken van collectieve schuldenregeling bij jongeren?
309 FINAH in de thuissituatie: de validatie van het functioneringsinstrument NAH
316 De meetbox
319 De toekomst naar een vraaggerichte zorg. Onderzoek naar de manier waarop vraaggerichtheid bevordert kan worden binnen de thuiszorg.
323 Actualiteit in het onderwijs
325 Optimalisatie van anammox in het LUCASģ-systeem op pilootschaal
330 Het basis-ondersteuningsbudget. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het basis-ondersteuningsbudget in een inclusief welzijnsbeleid.
338 Wacht eens even Ö De beleving van ouders van een kind met een beperking tijdens de wachtperiode op thuisbegeleiding
339 Het effect van "doorstroomvijvers" op de ecologie en waterkwaliteit van waterlopen in Vlaams-Brabant
347 Zelfstandig project: onderzoeksrapport. "Hoe kan je contractwerk optimaliseren met aandacht voor differentiatie in een klas met super-diversiteit?"
350 "Buitengewoon" duurzaam
351 Universal Design van openbare gebouwen: een screeningsinstrument?
358 Woonwijzer Dementie. Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar de implementatie van de app RoomScreening in de eerstelijnszorg bij personen met dementie, cognitieve problemen en/of mobiliteitsproblemen en hun mantelzorger in de thuissituatie
360 Economie: project economische vaardigheden
369 Het gebruik van poppen als stimulerend materiaal bij personen met matige tot ernstige dementie: literatuurstudie, kwalitatief onderzoek en richtlijnen
374 Evidence based simulatieonderwijs in de opleiding ergotherapie
376 Apps op de smartphone ter vervanging van het rekentoestel
387 De invloed van locatie op het ontwikkelen van samenlevingen
388 Inventarisatie potsites en mijnsteenprobleem Centrum-Zuid
389 Het leesgedrag van Limburgse leerlingen uit de A-stroom. Leesgedrag en leesattitude bevorderen van leerlingen uit de A-stroom
393 RoomScreening voor Zorgeloos Wonen met MS/CVA. Een literatuuronderzoek en praktische uitwerking
398 Controle fietsroutenetwerk Limburg. Onderzoek Limburgs fietsroutenetwerk voor personen die gebruik maken van een aangepaste fiets
410 Werken in Malta: een droom of een illusie? Onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers van het Cavalieri Art Hotel
423 MOLECULAIR BIOLOGISCHE DETECTIE EN KWANTIFICATIE VAN ERWINIA AMYLOVORA
425 Genietend lezen. Leesbevordering in de 2de graad BSO
446 Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
447 Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in de praktijk
451 Het effect van een gespecialiseerd dagverzorgingscentrum op het welbevinden van ouderen met cognitieve problemen. Een literatuurstudie met kwalitatief praktijkonderzoek
463 Oost west, thuis best? Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van bewoners in een woonzorgcentrum bij het verlies van de vertrouwde woning door de transfer naar een woonzorgcentrum.
465 Optimalisatie van het distributiesysteem - RZ Tienen
490 Klantbeloften. Wat zijn het en hoe kunnen ze binnen vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg uitgewerkt worden?
502 Vermaatschappelijking van vrije tijd binnen de geestelijke gezondheidszorg: een benadering vanuit cliŽnt- en therapeutisch perspectief. Een literatuurstudie en praktijkonderzoek
504 PWO "m-Assist" ontwikkelingsfase 3: finale gebruikerstesting
506 Technologie in de thuiszorg: een onderzoek naar het gebruik van assistieve technologie bij personen met lichte tot matige dementie
511 Immersion Education in history classes. How and why acquire a second language through immersion?
517 How can Spaced Repetition Software improve pupils' memory and processing?
519 Grenzeloos. Workshop Willewete
520 CLONING OF RING-HYDROXYLATING OXYGENASE GENES AND SCREENING OF BACTERIA FOR PHYTOREMEDIATION
524 Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
532 Beeldend woord vs. woordend beeld
538 Zelfstandig project: internationalisering. Door middel van welke strategieŽn en andere hulpmiddelen kan ik voor een passende aanpak van een les begrijpend lezen zorgen in groep 6/7 van de Sister Magda School in Sint Maarten?
544 Digital skills bij Coca-Cola Hasselt
545 Handleiding mimisch taal leren. Hayya, kom we beginnen er aan!
546 Nederlands tijdens de vakantie? Ook voor OKAN!
549 NAD HELPT CUPRIAVIDUS METALLIDURANS CH34 OM TOXISCHE METAALIONEN TE NEUTRALISEREN
555 ARTICLE: CAN BACTERIA IN SOIL AND ON TREE LEAVES HELP TO CLEAN AIRBORNE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS?
564 Zelfstandig project. Ontmaskerd. Workshop Willewete
570 Zelfstandig project: taalbeleid basisschool Tuinwijk. Werken aan leesbevordering en leesplezier met aandacht voor muzische vorming
571 De integratie optimaliseren van een sporter met een verstandelijke beperking die overstapt van een G-sportclub naar een reguliere sportclub in Limburg. Onderzoek naar de noodzaak van een gestructureerd stappenplan
578 Je ziet er bere leuk uit! Hoe een sensibiliseringscampagne het zelfbeeld van een achtjarige kan beÔnvloeden
590 De manipulatie manipuleren. Het gebrek in de fotografie
593 Een tocht door een wereld van inkt. Een lessenreeks over jeugdliteratuur voor leerlingen van de eerste graad B-stroom
595 The Rocket Reporter. Een toegankelijke nieuwsapplicatie voor jongeren
624 Feeling the void©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer