About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,233 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

99 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
235 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
259 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
261 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
275 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
315 Jidoka recruitment-tool
330 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
337 Energiedatamodel: BelgiŽ versus Nederland
356 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
379 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
382 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
387 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
390 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSOíers met goesting om te leren!
394 Functioneel en automatisch testing
396 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
401 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
409 Infrastructure solutions en Docker containers
437 Jidoka recruitmenttool
438 Diagnostische test wiskunde 1
456 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
459 Kijkwijzers in de lessen LO
468 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
471 Smart campus
472 Mathivate: motivated mathematical sport activities
473 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
476 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
480 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriŽnterend bodemonderzoek
481 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
483 Paintball in de les LO
489 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
502 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
510 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
515 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
525 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
527 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
543 Líimpact de líemploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
544 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
552 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
586 Stressbuddie
589 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
591 De ideale school? (typoscript)
594 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood
596 Day residue
598 Reading - through space & time
600 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
603 Jewellery moment
604 Bipedal dreams
606 Onbedoelde schoonheid
609 De plaats van het moment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer