About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

66 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
216 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
240 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
243 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
268 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
318 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
322 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
324 Jidoka recruitment-tool
329 Energiedatamodel: België versus Nederland
353 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
362 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
365 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
373 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
385 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
387 Functioneel en automatisch testing
388 Infrastructure solutions en Docker containers
399 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
426 Diagnostische test wiskunde 1
446 Jidoka recruitmenttool
448 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
458 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
464 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
474 Smart campus
478 Kijkwijzers in de lessen LO
479 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
481 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
484 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
485 Mathivate: motivated mathematical sport activities
486 Paintball in de les LO
494 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
508 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
516 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
521 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
526 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
531 De plaats van het moment
539 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
542 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
548 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
564 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
582 Onbedoelde schoonheid
589 Day residue
590 Reading - through space & time
592 Stressbuddie
594 De ideale school? (typoscript)
595 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
597 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
600 Bipedal dreams
605 Jewellery moment
607 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
610 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer