About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 De plaats van het moment
61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
89 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
111 Onbedoelde schoonheid
139 Kijkwijzers in de lessen LO
170 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
185 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
197 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
221 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
228 Infrastructure solutions en Docker containers
234 Jidoka recruitment-tool
263 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
267 Energiedatamodel: België versus Nederland
275 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
316 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
322 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
328 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
354 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
363 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
367 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
370 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
377 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
380 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
381 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
431 Functioneel en automatisch testing
435 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
442 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
461 Smart campus
464 De ideale school? (typoscript)
487 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
489 Paintball in de les LO
491 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
496 Jidoka recruitmenttool
501 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
502 Diagnostische test wiskunde 1
505 Mathivate: motivated mathematical sport activities
540 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
545 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
553 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
566 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
569 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
578 Day residue
584 Stressbuddie
591 Reading - through space & time
594 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
596 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
599 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
605 Bipedal dreams
609 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood
610 Jewellery moment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer