About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
79 De plaats van het moment
115 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
128 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
136 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
147 Onbedoelde schoonheid
169 Kijkwijzers in de lessen LO
171 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
200 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
224 Infrastructure solutions en Docker containers
229 Jidoka recruitment-tool
240 Energiedatamodel: België versus Nederland
253 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
280 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
285 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
302 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
309 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
311 Functioneel en automatisch testing
315 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
327 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
328 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
343 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
359 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
373 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
374 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
380 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
382 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
421 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
430 De ideale school? (typoscript)
442 Paintball in de les LO
450 Smart campus
459 Jidoka recruitmenttool
465 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
485 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
486 Mathivate: motivated mathematical sport activities
507 Diagnostische test wiskunde 1
522 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
545 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
546 Day residue
548 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
558 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
571 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
589 Reading - through space & time
593 Stressbuddie
598 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
607 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
608 Bipedal dreams
612 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
616 Jewellery moment
623 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer