About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
89 De plaats van het moment
118 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
120 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
124 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
159 Onbedoelde schoonheid
182 Kijkwijzers in de lessen LO
184 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
199 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
222 Infrastructure solutions en Docker containers
230 Jidoka recruitment-tool
240 Energiedatamodel: België versus Nederland
253 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
278 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
280 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
284 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
292 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
301 Functioneel en automatisch testing
307 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
315 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
333 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
338 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
354 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
372 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
374 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
389 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
392 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
414 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
434 De ideale school? (typoscript)
436 Paintball in de les LO
449 Smart campus
463 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
465 Jidoka recruitmenttool
478 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
494 Mathivate: motivated mathematical sport activities
504 Diagnostische test wiskunde 1
526 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
531 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
545 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
551 Day residue
554 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
572 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
587 Reading - through space & time
592 Stressbuddie
595 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
607 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
608 Bipedal dreams
615 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
617 Jewellery moment
628 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer