About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,392 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
72 De plaats van het moment
103 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
136 Onbedoelde schoonheid
140 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
145 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
159 Kijkwijzers in de lessen LO
170 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
199 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
218 Jidoka recruitment-tool
222 Infrastructure solutions en Docker containers
245 Energiedatamodel: België versus Nederland
259 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
277 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
286 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
313 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
322 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
326 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
330 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
346 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
348 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
366 Functioneel en automatisch testing
372 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
374 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
380 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
403 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
423 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
432 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
434 Smart campus
448 De ideale school? (typoscript)
470 Paintball in de les LO
475 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
477 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
488 Jidoka recruitmenttool
506 Diagnostische test wiskunde 1
511 Mathivate: motivated mathematical sport activities
538 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
540 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
550 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
561 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
562 Day residue
566 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
585 Stressbuddie
586 Reading - through space & time
594 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
598 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
601 Bipedal dreams
608 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
612 Jewellery moment
619 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer