About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

57 De plaats van het moment
61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
84 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
102 Onbedoelde schoonheid
135 Kijkwijzers in de lessen LO
171 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
195 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
197 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
221 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
231 Infrastructure solutions en Docker containers
237 Jidoka recruitment-tool
255 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
268 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
285 Energiedatamodel: België versus Nederland
311 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
316 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
330 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
356 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
360 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
371 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
372 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
377 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
401 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
416 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
432 Functioneel en automatisch testing
436 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
443 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
456 Smart campus
459 De ideale school? (typoscript)
486 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
491 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
492 Jidoka recruitmenttool
500 Paintball in de les LO
502 Mathivate: motivated mathematical sport activities
503 Diagnostische test wiskunde 1
518 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
537 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
547 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
553 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
566 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
577 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
580 Day residue
586 Stressbuddie
591 Reading - through space & time
594 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
597 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
601 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
607 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood
609 Bipedal dreams
613 Jewellery moment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer