About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

58 De plaats van het moment
61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
89 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
108 Onbedoelde schoonheid
137 Kijkwijzers in de lessen LO
170 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
184 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
199 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
221 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
231 Infrastructure solutions en Docker containers
239 Jidoka recruitment-tool
262 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
273 Energiedatamodel: België versus Nederland
274 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
315 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
324 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
327 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
355 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
365 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
370 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
371 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
380 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
383 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
384 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
433 Functioneel en automatisch testing
434 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
448 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
460 Smart campus
465 De ideale school? (typoscript)
488 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
489 Paintball in de les LO
490 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
494 Jidoka recruitmenttool
500 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
502 Diagnostische test wiskunde 1
505 Mathivate: motivated mathematical sport activities
540 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
545 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
553 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
566 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
573 Day residue
579 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
588 Stressbuddie
591 Reading - through space & time
594 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
597 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
600 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
608 Bipedal dreams
609 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood
610 Jewellery moment©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer