About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,418 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
74 De plaats van het moment
109 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
136 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
141 Onbedoelde schoonheid
143 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
162 Kijkwijzers in de lessen LO
169 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
198 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
217 Jidoka recruitment-tool
218 Infrastructure solutions en Docker containers
242 Energiedatamodel: België versus Nederland
254 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
279 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
281 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
314 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
318 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
322 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
326 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
346 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
347 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
357 Functioneel en automatisch testing
368 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
374 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
376 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
395 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
421 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
425 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
436 Smart campus
441 De ideale school? (typoscript)
453 Paintball in de les LO
470 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
476 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
479 Jidoka recruitmenttool
505 Diagnostische test wiskunde 1
511 Mathivate: motivated mathematical sport activities
539 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
542 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
551 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
554 Day residue
558 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
569 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
586 Stressbuddie
587 Reading - through space & time
595 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
603 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
605 Bipedal dreams
610 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
614 Jewellery moment
619 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer