About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,318 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 De plaats van het moment
61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
93 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
114 Onbedoelde schoonheid
141 Kijkwijzers in de lessen LO
164 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
180 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
191 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
217 Infrastructure solutions en Docker containers
218 Jidoka recruitment-tool
221 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
257 Energiedatamodel: België versus Nederland
268 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
269 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
311 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
313 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
330 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
333 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
349 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
358 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
363 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
376 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
382 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
385 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
432 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
435 Functioneel en automatisch testing
437 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
455 Smart campus
464 De ideale school? (typoscript)
481 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
484 Paintball in de les LO
488 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
497 Mathivate: motivated mathematical sport activities
498 Jidoka recruitmenttool
499 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
504 Diagnostische test wiskunde 1
536 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
550 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
551 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
566 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
570 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
576 Day residue
584 Stressbuddie
591 Reading - through space & time
594 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
595 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
598 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
603 Bipedal dreams
604 Jewellery moment
615 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer