About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
83 De plaats van het moment
118 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
125 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
127 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
156 Onbedoelde schoonheid
174 Kijkwijzers in de lessen LO
178 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
200 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
219 Infrastructure solutions en Docker containers
232 Jidoka recruitment-tool
240 Energiedatamodel: België versus Nederland
255 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
279 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
280 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
283 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
301 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
302 Functioneel en automatisch testing
307 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
318 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
329 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
344 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
354 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
374 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
377 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
384 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
387 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
420 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
432 De ideale school? (typoscript)
434 Paintball in de les LO
450 Smart campus
463 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
467 Jidoka recruitmenttool
480 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
490 Mathivate: motivated mathematical sport activities
506 Diagnostische test wiskunde 1
524 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
541 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
542 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
551 Day residue
557 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
573 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
588 Reading - through space & time
591 Stressbuddie
598 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
607 Bipedal dreams
608 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
613 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
616 Jewellery moment
626 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer