About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
69 De plaats van het moment
103 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
130 Onbedoelde schoonheid
141 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
155 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
157 Kijkwijzers in de lessen LO
174 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
205 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
215 Infrastructure solutions en Docker containers
222 Jidoka recruitment-tool
245 Energiedatamodel: België versus Nederland
262 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
280 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
286 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
313 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
318 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
332 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
336 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
337 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
353 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
376 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
377 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
381 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
384 Functioneel en automatisch testing
416 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
428 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
440 Smart campus
442 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
444 De ideale school? (typoscript)
480 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
482 Paintball in de les LO
485 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
496 Jidoka recruitmenttool
506 Mathivate: motivated mathematical sport activities
513 Diagnostische test wiskunde 1
536 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
543 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
547 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
560 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
563 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
576 Day residue
583 Stressbuddie
585 Reading - through space & time
591 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
598 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
601 Bipedal dreams
603 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
609 Jewellery moment
617 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer