About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,424 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
77 De plaats van het moment
110 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
134 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
142 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
144 Onbedoelde schoonheid
164 Kijkwijzers in de lessen LO
168 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
197 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
219 Jidoka recruitment-tool
220 Infrastructure solutions en Docker containers
244 Energiedatamodel: België versus Nederland
255 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
277 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
281 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
314 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
318 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
322 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
324 Functioneel en automatisch testing
328 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
348 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
349 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
366 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
374 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
380 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
395 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
419 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
423 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
440 De ideale school? (typoscript)
441 Smart campus
445 Paintball in de les LO
464 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
480 Jidoka recruitmenttool
483 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
504 Diagnostische test wiskunde 1
508 Mathivate: motivated mathematical sport activities
542 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
546 Day residue
547 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
551 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
555 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
569 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
587 Stressbuddie
589 Reading - through space & time
596 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
605 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
606 Bipedal dreams
611 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
614 Jewellery moment
621 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer