About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,340 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
63 De plaats van het moment
98 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
117 Onbedoelde schoonheid
148 Kijkwijzers in de lessen LO
156 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
172 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
175 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
212 Jidoka recruitment-tool
213 Infrastructure solutions en Docker containers
217 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
252 Energiedatamodel: België versus Nederland
266 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
271 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
303 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
311 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
317 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
336 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
341 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
349 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
354 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
377 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
381 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
385 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
417 Functioneel en automatisch testing
431 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
436 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
444 Smart campus
461 De ideale school? (typoscript)
474 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
484 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
485 Paintball in de les LO
492 Mathivate: motivated mathematical sport activities
498 Jidoka recruitmenttool
500 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
514 Diagnostische test wiskunde 1
536 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
542 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
551 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
563 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
565 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
573 Day residue
584 Stressbuddie
588 Reading - through space & time
591 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
594 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
597 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
602 Bipedal dreams
604 Jewellery moment
615 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer