About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,318 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

60 De plaats van het moment
61 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
91 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
114 Onbedoelde schoonheid
139 Kijkwijzers in de lessen LO
163 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
181 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
193 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
217 Infrastructure solutions en Docker containers
219 Jidoka recruitment-tool
220 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
258 Energiedatamodel: België versus Nederland
267 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
270 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
312 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
314 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
328 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
344 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
350 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
358 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
363 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
376 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
381 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
386 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
431 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
433 Functioneel en automatisch testing
439 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
455 Smart campus
464 De ideale school? (typoscript)
479 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
482 Paintball in de les LO
489 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
496 Jidoka recruitmenttool
498 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
501 Mathivate: motivated mathematical sport activities
504 Diagnostische test wiskunde 1
540 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
549 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
551 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
564 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
571 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
575 Day residue
582 Stressbuddie
592 Reading - through space & time
593 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
595 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
598 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
603 Bipedal dreams
604 Jewellery moment
615 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer