About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2018

78 Een reis doorheen het middeleeuwse Mongoolse Rijk
110 Impact MIG 6 op het huidige datamodel van de Belgische energiemarkt
124 ICT-tool om te individualiseren in de teamsport
126 De plaats van het moment
152 Hoe kunnen we de instroom van anderstalige nieuwkomers in onze secundaire scholen bevorderen?
194 Automatische deploy van full mesh VPN-toepassing met Mikrotik routers
198 Kijkwijzers in de lessen LO
209 Onbedoelde schoonheid
212 Creatieve vakoverschrijdende zelfportretten
240 Infrastructure solutions en Docker containers
246 Jidoka recruitment-tool
248 Energiedatamodel: België versus Nederland
281 Sport en muziek. De invloed van muziek als motivatiefactor voor de jogger
288 L’impact de l’emploi de la langue cible en cours de (F)LE en Flandre : bilan et perspectives
299 Functioneel en automatisch testing
309 Natuurbeleving en Sport. Een bewuste keuze in het onderwijs voor de 21ste eeuw
315 Lichamelijke opvoeding. Zwemlessen in Limburg
319 De Japanse middeleeuwen In welke mate zijn de Japanse middeleeuwen toepasbaar in het onderwijs?
321 Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans
340 Autonomie-ondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! BSO’ers met goesting om te leren!
341 Motivatie in de lessen Plastische Opvoeding. Worden leerlingen meer gemotiveerd voor het vak Plastische Opvoeding door projectmatig te werken?
349 Onderzoek naar sportbegeleiding en sportparticipatie in asielcentra
367 Geautomatiseerd testen, een wereld van verschil
369 Differentiatie in de B-stroom. Voor iedere leerling een droom die werkelijkheid wordt
383 Op naar een basecamp: samen in berg brengen van groei, zelfsturing en reflectie. Hoe verhoog je zelfsturings- en reflectievaardigheden bij BSO-leerlingen?
408 Qlik Sense applicatieontwikkeling met versiecontrole
413 Waar komt de professionele bachelor LO terecht op de arbeidsmarkt?
416 Behandelen van risicopercelen met geringe kans op verontreiniging: van nota voor niet onderzoeksplichtige percelen tot oriënterend bodemonderzoek
431 De ideale school? (typoscript)
434 Paintball in de les LO
449 Onderzoek naar de applicaties en hulpmiddelen voor het opstarten van een security operations center
472 Jidoka recruitmenttool
478 Smart campus
483 Softwaremanagement in een gamedevelopmentomgeving
506 Bepaling van manipulaties van de bodemdiversiteit van heidegrond door middel van F-ARISA
513 Mathivate: motivated mathematical sport activities
519 Diagnostische test wiskunde 1
544 Natuurgebaseerd onderwijs in Vlaanderen. Haalbaar? Wenselijk? Een onderzoek met de vakken Engels en natuurwetenschappen als uitgangspunt
558 Day residue
562 Selfie cadeaubon adverteren en cloud storage
564 "Nooit geopend" en andere tragische verhalen. Leesplezier voor taalzwakke leerlingen
579 De verdieping van het gewone. Hoe zolder en kelder op de gewoontekamers aansluiten
588 Shakespeare in art EFL education Insight in use and relevance
591 Reading - through space & time
602 Stressbuddie
612 YOU’RE IN ALL. Opzoeken van het grensgebied tussen vormgeving en kunst aan de hand van de raakpunten van het gebruiksvoorwerp met het kunstobject
615 Bipedal dreams
619 Een opworp. Ontwerpen ten tijde van wegwerpen
620 Jewellery moment
628 Life goes on. Onlife - AG Insurance' nieuwe imagocampagne breekt met het taboe rond de dood©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer