About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,233 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

222 Red Team Automation
253 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
277 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
282 Co- teaching hand in hand met inclusie
346 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
352 Zinsontleding…dat is kinderspel!
358 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
371 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
396 eFenKa Progressive Web App
415 Alternatieven voor de Google Maps API
426 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
432 System data collector
438 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
442 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
448 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
454 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
457 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
458 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
467 Wachtwoordbeheer voor teams
469 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
470 End-to-end monitoring
472 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
476 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
477 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
492 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
496 Dotoforfelix
497 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
498 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
499 Active Learning strategies on a Pepper robot
501 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
502 Automatisatie van betalen in restaurants
504 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
507 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
508 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
509 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
511 Implementatie Word-documentgenerator
516 Integration of popular calendars
518 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
520 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
521 Hypervisors voor een datacenter
526 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
527 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
528 Responding to support tickets in an unfamiliar language
530 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
531 Ideashooter: beheren van ideeën
532 Database DevOps
533 Google Maps API versus alternatieven
534 Videoconferentie in Flutter
535 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
538 Spring Boot vs Dropwizard
539 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
540 Microsoft Intune
541 Software delivery pipeline: cross-platform testing
546 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
551 Retroid
552 Intelliway
554 Cubigo Community Platform: Partner Integration
556 Automatisch testen van de Lifeplanner
558 Trip Appvisor
560 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
561 Community configurator
562 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
565 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
566 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
567 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
569 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
570 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
572 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
573 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
575 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
576 Onderzoek procesautomatisatie
578 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
579 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
581 Virtual Oswald
582 Augmented Reality in e-commerce
583 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
584 Perception Out Of Balance
585 No one chooses to be a refugee
587 Nostalgic Pavements
588 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
589 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
594 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
595 Touch
597 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
600 Het rijden als ervaring
601 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
605 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
608 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer