About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,206 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

300 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
403 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
406 Red Team Automation
413 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
422 System data collector
454 Alternatieven voor de Google Maps API
468 Co- teaching hand in hand met inclusie
469 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
473 Wachtwoordbeheer voor teams
479 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
481 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
484 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
486 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
487 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
496 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
497 Implementatie Word-documentgenerator
498 Automatisatie van betalen in restaurants
499 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
504 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
506 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
509 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
511 eFenKa Progressive Web App
512 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
515 End-to-end monitoring
517 Dotoforfelix
518 Hypervisors voor een datacenter
519 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
521 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
522 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
524 Active Learning strategies on a Pepper robot
525 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
526 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
528 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
531 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
535 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
536 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
537 Intelliway
539 Retroid
540 Responding to support tickets in an unfamiliar language
541 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
542 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
543 Videoconferentie in Flutter
545 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
547 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
548 Augmented Reality in e-commerce
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
551 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
552 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
553 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
554 Database DevOps
555 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
556 Trip Appvisor
557 Automatisch testen van de Lifeplanner
558 Cubigo Community Platform: Partner Integration
559 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
560 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
561 Google Maps API versus alternatieven
562 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
563 Zinsontleding…dat is kinderspel!
564 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
565 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
566 Integration of popular calendars
567 Virtual Oswald
568 Community configurator
570 Software delivery pipeline: cross-platform testing
571 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
572 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
574 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
575 Onderzoek procesautomatisatie
576 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
577 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
578 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
580 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
581 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
582 Microsoft Intune
583 No one chooses to be a refugee
584 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
585 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
586 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
587 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
588 Spring Boot vs Dropwizard
589 Ideashooter: beheren van ideeën
590 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
591 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
592 Nostalgic Pavements
593 Perception Out Of Balance
594 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer