About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,287 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

140 Red Team Automation
149 Zinsontleding…dat is kinderspel!
163 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
183 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
216 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
262 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
263 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
268 Co- teaching hand in hand met inclusie
334 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
341 Automatisatie van betalen in restaurants
345 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
358 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
367 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
369 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
371 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
380 eFenKa Progressive Web App
381 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
384 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
387 Alternatieven voor de Google Maps API
392 Microsoft Intune
393 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
401 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
404 System data collector
405 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
411 Wachtwoordbeheer voor teams
424 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
433 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
437 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
444 Hypervisors voor een datacenter
452 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
453 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
455 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
460 End-to-end monitoring
467 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
471 Retroid
473 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
474 Integration of popular calendars
487 Dotoforfelix
496 Google Maps API versus alternatieven
498 Active Learning strategies on a Pepper robot
501 Community configurator
503 Implementatie Word-documentgenerator
505 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
507 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
508 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
512 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
516 Responding to support tickets in an unfamiliar language
519 Software delivery pipeline: cross-platform testing
520 Database DevOps
523 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
525 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
526 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
528 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
529 Videoconferentie in Flutter
531 Automatisch testen van de Lifeplanner
532 Ideashooter: beheren van ideeën
533 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
536 Onderzoek procesautomatisatie
538 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
539 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
541 Intelliway
544 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
546 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
547 Cubigo Community Platform: Partner Integration
548 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
554 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
558 Virtual Oswald
561 Trip Appvisor
563 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
566 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
570 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
573 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
575 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
582 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
583 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
587 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
588 Het rijden als ervaring
589 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
590 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
591 Perception Out Of Balance
592 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
595 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
596 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
597 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
598 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
605 Spring Boot vs Dropwizard
609 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
613 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
616 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
621 No one chooses to be a refugee
622 Nostalgic Pavements
626 Touch
634 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer