About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,242 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

190 Red Team Automation
244 Zinsontleding…dat is kinderspel!
246 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
247 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
268 Co- teaching hand in hand met inclusie
309 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
335 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
350 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
393 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
400 eFenKa Progressive Web App
401 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
406 Alternatieven voor de Google Maps API
422 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
423 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
425 System data collector
427 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
430 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
437 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
446 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
449 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
454 Wachtwoordbeheer voor teams
455 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
457 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
463 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
464 Automatisatie van betalen in restaurants
466 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
471 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
472 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
479 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
481 End-to-end monitoring
489 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
491 Active Learning strategies on a Pepper robot
492 Microsoft Intune
495 Dotoforfelix
504 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
507 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
508 Integration of popular calendars
513 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
515 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
517 Implementatie Word-documentgenerator
518 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
520 Hypervisors voor een datacenter
528 Database DevOps
529 Google Maps API versus alternatieven
530 Responding to support tickets in an unfamiliar language
531 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
534 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
535 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
536 Software delivery pipeline: cross-platform testing
537 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
538 Videoconferentie in Flutter
540 Retroid
545 Ideashooter: beheren van ideeën
546 Automatisch testen van de Lifeplanner
547 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
551 Intelliway
552 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
556 Community configurator
558 Cubigo Community Platform: Partner Integration
559 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
560 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
561 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
565 Trip Appvisor
566 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
567 Spring Boot vs Dropwizard
568 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
569 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
570 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
571 Onderzoek procesautomatisatie
576 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
577 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
578 Virtual Oswald
579 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
581 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
583 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
584 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
585 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
586 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
588 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
590 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
593 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
594 Perception Out Of Balance
597 Het rijden als ervaring
599 No one chooses to be a refugee
601 Nostalgic Pavements
602 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
603 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
604 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
605 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
606 Touch
609 Augmented Reality in e-commerce
611 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
612 Automatiseren van de creatie van een AWS-account©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer