About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
129 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
152 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
157 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
203 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
237 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
249 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
264 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
279 Co- teaching hand in hand met inclusie
281 Automatisatie van betalen in restaurants
291 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
299 Microsoft Intune
315 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
320 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
331 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
355 eFenKa Progressive Web App
359 Alternatieven voor de Google Maps API
362 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
369 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
379 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
384 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
388 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
397 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
410 System data collector
411 Wachtwoordbeheer voor teams
412 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
417 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
425 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
433 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
441 Hypervisors voor een datacenter
443 End-to-end monitoring
456 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
463 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
464 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
466 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
468 Retroid
473 Google Maps API versus alternatieven
477 Community configurator
482 Dotoforfelix
484 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
491 Integration of popular calendars
493 Implementatie Word-documentgenerator
495 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
496 Database DevOps
499 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
500 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
502 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
508 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
510 Active Learning strategies on a Pepper robot
515 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
518 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
519 Automatisch testen van de Lifeplanner
524 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
526 Software delivery pipeline: cross-platform testing
528 Cubigo Community Platform: Partner Integration
531 Onderzoek procesautomatisatie
532 Ideashooter: beheren van ideeën
533 Videoconferentie in Flutter
536 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
537 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
541 Responding to support tickets in an unfamiliar language
542 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
543 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
545 Intelliway
548 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
551 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
554 Virtual Oswald
555 Trip Appvisor
559 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
560 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
562 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
566 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
570 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
585 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
588 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
590 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
591 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
592 Perception Out Of Balance
594 Het rijden als ervaring
595 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
597 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
600 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
602 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
607 Spring Boot vs Dropwizard
614 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
617 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
621 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
629 No one chooses to be a refugee
631 Touch
632 Nostalgic Pavements
636 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer