About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
129 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
152 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
169 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
202 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
238 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
250 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
275 Co- teaching hand in hand met inclusie
280 Automatisatie van betalen in restaurants
281 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
292 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
311 Microsoft Intune
313 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
317 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
330 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
355 eFenKa Progressive Web App
358 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
361 Alternatieven voor de Google Maps API
366 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
380 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
384 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
393 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
397 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
410 System data collector
411 Wachtwoordbeheer voor teams
413 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
417 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
421 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
432 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
441 Hypervisors voor een datacenter
442 End-to-end monitoring
455 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
460 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
464 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
465 Retroid
469 Google Maps API versus alternatieven
476 Community configurator
479 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
481 Dotoforfelix
482 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
490 Integration of popular calendars
492 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
493 Implementatie Word-documentgenerator
494 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
496 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
497 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
499 Database DevOps
503 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
512 Active Learning strategies on a Pepper robot
514 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
517 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
519 Automatisch testen van de Lifeplanner
522 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
524 Software delivery pipeline: cross-platform testing
525 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
526 Cubigo Community Platform: Partner Integration
530 Onderzoek procesautomatisatie
534 Videoconferentie in Flutter
535 Ideashooter: beheren van ideeën
538 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
539 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
540 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
541 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
542 Responding to support tickets in an unfamiliar language
544 Intelliway
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
548 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
552 Virtual Oswald
555 Trip Appvisor
558 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
560 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
564 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
567 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
584 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
589 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
590 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
591 Perception Out Of Balance
594 Het rijden als ervaring
595 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
598 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
601 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
602 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
607 Spring Boot vs Dropwizard
615 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
617 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
620 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
629 No one chooses to be a refugee
631 Touch
632 Nostalgic Pavements
636 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer