About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,318 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

83 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
85 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
126 Zinsontleding…dat is kinderspel!
140 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
153 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
159 Red Team Automation
193 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
204 Automatisatie van betalen in restaurants
223 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
237 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
241 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
255 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
257 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
264 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
267 Microsoft Intune
271 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
273 eFenKa Progressive Web App
279 Alternatieven voor de Google Maps API
290 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
296 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
297 System data collector
300 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
308 Co- teaching hand in hand met inclusie
315 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
334 Google Maps API versus alternatieven
372 Dotoforfelix
373 Retroid
401 Wachtwoordbeheer voor teams
410 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
415 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
418 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
425 Cubigo Community Platform: Partner Integration
432 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
434 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
436 Software delivery pipeline: cross-platform testing
440 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
452 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
453 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
457 Videoconferentie in Flutter
458 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
459 Intelliway
464 End-to-end monitoring
466 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
470 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
472 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
478 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
484 Hypervisors voor een datacenter
494 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
496 Onderzoek procesautomatisatie
503 Database DevOps
508 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
509 Community configurator
510 Automatisch testen van de Lifeplanner
515 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
518 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
522 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
523 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
524 Ideashooter: beheren van ideeën
525 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
526 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
531 Integration of popular calendars
532 Implementatie Word-documentgenerator
533 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
536 Active Learning strategies on a Pepper robot
541 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
546 Responding to support tickets in an unfamiliar language
556 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
557 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
559 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
560 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
561 Trip Appvisor
563 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
567 Virtual Oswald
569 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
570 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
577 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
578 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
580 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
585 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Spring Boot vs Dropwizard
597 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
599 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
600 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
601 Perception Out Of Balance
607 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
608 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
609 Het rijden als ervaring
614 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
624 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
632 Touch
635 No one chooses to be a refugee
636 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer