About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

96 Zinsontleding…dat is kinderspel!
109 Red Team Automation
114 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
129 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
146 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
155 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
164 Automatisatie van betalen in restaurants
178 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
183 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
190 Microsoft Intune
197 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
200 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
209 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
214 Alternatieven voor de Google Maps API
236 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
237 Co- teaching hand in hand met inclusie
247 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
249 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
260 eFenKa Progressive Web App
273 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
276 System data collector
277 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
285 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
313 Google Maps API versus alternatieven
341 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
359 Wachtwoordbeheer voor teams
364 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
371 Retroid
390 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
391 Dotoforfelix
397 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
407 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
410 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
419 Cubigo Community Platform: Partner Integration
429 Hypervisors voor een datacenter
430 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
435 Software delivery pipeline: cross-platform testing
436 End-to-end monitoring
437 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
443 Community configurator
445 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
449 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
451 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
454 Ideashooter: beheren van ideeën
455 Database DevOps
463 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
466 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
469 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
472 Integration of popular calendars
473 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
477 Onderzoek procesautomatisatie
479 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
482 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
483 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
486 Automatisch testen van de Lifeplanner
488 Intelliway
490 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
493 Videoconferentie in Flutter
499 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
503 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
511 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
514 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
516 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
519 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
520 Spring Boot vs Dropwizard
523 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
529 Implementatie Word-documentgenerator
531 Active Learning strategies on a Pepper robot
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
548 Responding to support tickets in an unfamiliar language
556 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
558 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
560 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
561 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
563 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
566 Trip Appvisor
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
580 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
583 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
585 Virtual Oswald
586 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
596 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
606 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
610 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
614 Perception Out Of Balance
618 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
621 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Het rijden als ervaring
625 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
642 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
644 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
648 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
649 Touch
659 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
663 No one chooses to be a refugee
664 Nostalgic Pavements
677 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
708 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer