About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,391 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

103 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
106 Zinsontleding…dat is kinderspel!
119 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
125 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
139 Red Team Automation
164 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
180 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
182 Automatisatie van betalen in restaurants
193 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
197 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
202 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
206 Microsoft Intune
216 Alternatieven voor de Google Maps API
234 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
250 eFenKa Progressive Web App
259 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
269 Co- teaching hand in hand met inclusie
273 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
279 System data collector
283 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
288 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
289 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
292 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
298 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
308 Google Maps API versus alternatieven
327 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
368 Dotoforfelix
371 Retroid
380 Wachtwoordbeheer voor teams
396 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
407 Cubigo Community Platform: Partner Integration
413 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
416 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
419 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
420 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
434 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
436 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
440 End-to-end monitoring
443 Software delivery pipeline: cross-platform testing
444 Hypervisors voor een datacenter
450 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
453 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
464 Database DevOps
465 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
469 Intelliway
472 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
473 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
475 Ideashooter: beheren van ideeën
478 Videoconferentie in Flutter
479 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
483 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
484 Automatisch testen van de Lifeplanner
487 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
492 Onderzoek procesautomatisatie
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Community configurator
500 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
501 Integration of popular calendars
502 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
506 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
509 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
519 Implementatie Word-documentgenerator
523 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
528 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
529 Active Learning strategies on a Pepper robot
544 Spring Boot vs Dropwizard
549 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
550 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
554 Responding to support tickets in an unfamiliar language
560 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
562 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
563 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
566 Trip Appvisor
570 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
573 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
574 Virtual Oswald
578 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
579 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
580 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
582 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
604 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
606 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
608 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
611 Perception Out Of Balance
615 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
616 Het rijden als ervaring
618 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
629 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
642 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
643 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
648 Touch
650 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
654 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
657 No one chooses to be a refugee
660 Nostalgic Pavements
669 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
680 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer