About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,383 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
105 Zinsontleding…dat is kinderspel!
117 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
124 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
139 Red Team Automation
163 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
180 Automatisatie van betalen in restaurants
183 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
192 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
196 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
199 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
205 Microsoft Intune
215 Alternatieven voor de Google Maps API
233 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
249 eFenKa Progressive Web App
258 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
268 Co- teaching hand in hand met inclusie
272 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
280 System data collector
282 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
287 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
288 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
291 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
295 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
307 Google Maps API versus alternatieven
326 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
367 Dotoforfelix
369 Retroid
380 Wachtwoordbeheer voor teams
395 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
407 Cubigo Community Platform: Partner Integration
412 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
415 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
418 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
419 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
432 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
435 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
439 End-to-end monitoring
441 Software delivery pipeline: cross-platform testing
443 Hypervisors voor een datacenter
449 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
452 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
463 Database DevOps
464 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
468 Intelliway
470 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
473 Ideashooter: beheren van ideeën
474 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
477 Videoconferentie in Flutter
478 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
482 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
484 Automatisch testen van de Lifeplanner
486 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
491 Onderzoek procesautomatisatie
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
496 Community configurator
499 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
500 Integration of popular calendars
501 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
505 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
509 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
518 Implementatie Word-documentgenerator
522 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
525 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
527 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
528 Active Learning strategies on a Pepper robot
544 Spring Boot vs Dropwizard
548 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
549 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
553 Responding to support tickets in an unfamiliar language
559 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
561 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
563 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
564 Trip Appvisor
568 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
572 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
573 Virtual Oswald
577 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
578 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
581 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
603 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
605 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
607 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
610 Perception Out Of Balance
614 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
615 Het rijden als ervaring
617 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
628 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
641 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
642 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
647 Touch
652 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
653 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
656 No one chooses to be a refugee
659 Nostalgic Pavements
668 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
678 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer