About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
129 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
152 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
160 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
203 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
238 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
248 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
276 Co- teaching hand in hand met inclusie
277 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
282 Automatisatie van betalen in restaurants
293 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
306 Microsoft Intune
315 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
318 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
330 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
355 eFenKa Progressive Web App
358 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
361 Alternatieven voor de Google Maps API
368 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
380 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
385 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
391 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
396 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
410 System data collector
411 Wachtwoordbeheer voor teams
412 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
418 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
423 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
433 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
441 Hypervisors voor een datacenter
443 End-to-end monitoring
456 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
463 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
465 Retroid
470 Google Maps API versus alternatieven
478 Community configurator
479 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
481 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
483 Dotoforfelix
484 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
491 Integration of popular calendars
493 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
494 Implementatie Word-documentgenerator
498 Database DevOps
499 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
500 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
507 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
513 Active Learning strategies on a Pepper robot
514 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
516 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
518 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
519 Automatisch testen van de Lifeplanner
523 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
525 Software delivery pipeline: cross-platform testing
528 Cubigo Community Platform: Partner Integration
531 Onderzoek procesautomatisatie
534 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
535 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
537 Videoconferentie in Flutter
538 Ideashooter: beheren van ideeën
540 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
542 Responding to support tickets in an unfamiliar language
543 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
544 Intelliway
548 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
554 Virtual Oswald
557 Trip Appvisor
558 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
559 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
563 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
567 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
584 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
588 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
590 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
591 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
592 Perception Out Of Balance
594 Het rijden als ervaring
595 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
597 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
600 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
602 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
607 Spring Boot vs Dropwizard
613 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
617 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
621 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
629 No one chooses to be a refugee
631 Touch
632 Nostalgic Pavements
636 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer