About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

96 Zinsontleding…dat is kinderspel!
109 Red Team Automation
113 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
130 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
147 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
153 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
164 Automatisatie van betalen in restaurants
179 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
183 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
196 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
197 Microsoft Intune
201 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
209 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
215 Alternatieven voor de Google Maps API
236 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
238 Co- teaching hand in hand met inclusie
246 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
249 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
260 eFenKa Progressive Web App
272 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
275 System data collector
277 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
284 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
314 Google Maps API versus alternatieven
341 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
359 Wachtwoordbeheer voor teams
362 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
371 Retroid
389 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
392 Dotoforfelix
401 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
408 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
410 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
419 Cubigo Community Platform: Partner Integration
431 Hypervisors voor een datacenter
432 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
434 Software delivery pipeline: cross-platform testing
437 End-to-end monitoring
440 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
443 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
449 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
450 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
452 Ideashooter: beheren van ideeën
454 Database DevOps
455 Community configurator
464 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
466 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
469 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
472 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
476 Integration of popular calendars
478 Onderzoek procesautomatisatie
481 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
482 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
483 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
486 Automatisch testen van de Lifeplanner
489 Intelliway
491 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
494 Videoconferentie in Flutter
499 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
503 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
513 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
514 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
518 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
519 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
522 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
523 Spring Boot vs Dropwizard
530 Implementatie Word-documentgenerator
531 Active Learning strategies on a Pepper robot
546 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
549 Responding to support tickets in an unfamiliar language
556 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
557 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
560 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
561 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
563 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
565 Trip Appvisor
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
580 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
583 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
585 Virtual Oswald
586 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
598 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
605 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
610 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
614 Perception Out Of Balance
618 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
621 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Het rijden als ervaring
626 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
641 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
646 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
648 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
649 Touch
659 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
661 No one chooses to be a refugee
662 Nostalgic Pavements
676 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
707 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer