About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

100 Red Team Automation
116 Zinsontleding…dat is kinderspel!
128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
134 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
150 Automatisatie van betalen in restaurants
153 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
163 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
188 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
189 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
191 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
194 Microsoft Intune
211 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
214 Co- teaching hand in hand met inclusie
216 Alternatieven voor de Google Maps API
221 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
223 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
257 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
261 eFenKa Progressive Web App
298 Google Maps API versus alternatieven
300 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
303 System data collector
304 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
317 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
319 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
356 Wachtwoordbeheer voor teams
379 Retroid
389 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
390 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
391 Community configurator
399 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
402 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
406 Dotoforfelix
413 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
422 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
424 Cubigo Community Platform: Partner Integration
425 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
428 Hypervisors voor een datacenter
433 End-to-end monitoring
435 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
440 Database DevOps
442 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
447 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
448 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
453 Ideashooter: beheren van ideeën
455 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
458 Integration of popular calendars
463 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
466 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
468 Software delivery pipeline: cross-platform testing
469 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
473 Spring Boot vs Dropwizard
477 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
478 Onderzoek procesautomatisatie
479 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
481 Automatisch testen van de Lifeplanner
485 Intelliway
488 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
489 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
497 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
507 Videoconferentie in Flutter
511 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
515 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
521 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
526 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
529 Active Learning strategies on a Pepper robot
538 Responding to support tickets in an unfamiliar language
540 Implementatie Word-documentgenerator
549 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
550 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
561 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
562 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
563 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
566 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
567 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
572 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
573 Trip Appvisor
577 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
583 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
586 Virtual Oswald
603 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
606 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
613 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
616 Perception Out Of Balance
621 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
626 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
631 Het rijden als ervaring
636 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
649 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
650 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
651 Touch
671 No one chooses to be a refugee
672 Nostalgic Pavements
674 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
678 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
725 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer