About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

108 Red Team Automation
122 Zinsontleding…dat is kinderspel!
131 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
148 Automatisatie van betalen in restaurants
156 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
163 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
165 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
186 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
188 Microsoft Intune
190 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
198 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
199 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
209 Alternatieven voor de Google Maps API
214 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
222 Co- teaching hand in hand met inclusie
224 System data collector
234 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
263 eFenKa Progressive Web App
276 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
294 Google Maps API versus alternatieven
305 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
317 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
321 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
327 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
349 Wachtwoordbeheer voor teams
368 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
382 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
386 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
397 Retroid
402 Community configurator
406 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
416 Dotoforfelix
419 Hypervisors voor een datacenter
424 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
426 Cubigo Community Platform: Partner Integration
427 End-to-end monitoring
432 Database DevOps
437 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
439 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
440 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
444 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
446 Ideashooter: beheren van ideeën
447 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
452 Spring Boot vs Dropwizard
454 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
458 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
459 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
464 Integration of popular calendars
467 Onderzoek procesautomatisatie
471 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
478 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
480 Software delivery pipeline: cross-platform testing
481 Automatisch testen van de Lifeplanner
483 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
487 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
488 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
489 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
494 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
495 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
501 Intelliway
508 Videoconferentie in Flutter
515 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
516 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
519 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
525 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
526 Active Learning strategies on a Pepper robot
529 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
538 Responding to support tickets in an unfamiliar language
540 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
545 Implementatie Word-documentgenerator
557 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
560 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
579 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
582 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
583 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
586 Trip Appvisor
588 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
589 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
591 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
602 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
605 Virtual Oswald
633 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
635 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
642 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
648 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
649 Perception Out Of Balance
653 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
654 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
658 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
663 Het rijden als ervaring
682 Touch
694 Nostalgic Pavements
698 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
701 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
721 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
727 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
733 No one chooses to be a refugee
758 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer