About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

127 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
130 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
152 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
179 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
206 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
238 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
254 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
279 Co- teaching hand in hand met inclusie
280 Automatisatie van betalen in restaurants
309 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
310 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
312 Microsoft Intune
314 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
329 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
333 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
354 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
358 eFenKa Progressive Web App
365 Alternatieven voor de Google Maps API
367 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
376 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
381 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
394 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
403 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
408 System data collector
410 Wachtwoordbeheer voor teams
413 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
419 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
421 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
432 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
439 Hypervisors voor een datacenter
441 End-to-end monitoring
454 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
462 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
465 Retroid
469 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
472 Google Maps API versus alternatieven
474 Community configurator
478 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
479 Dotoforfelix
488 Integration of popular calendars
490 Implementatie Word-documentgenerator
492 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
494 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
499 Database DevOps
502 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
509 Active Learning strategies on a Pepper robot
513 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
514 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
516 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
519 Automatisch testen van de Lifeplanner
521 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
523 Software delivery pipeline: cross-platform testing
525 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
526 Onderzoek procesautomatisatie
528 Cubigo Community Platform: Partner Integration
531 Videoconferentie in Flutter
532 Ideashooter: beheren van ideeën
535 Responding to support tickets in an unfamiliar language
536 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
537 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
541 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
542 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
545 Intelliway
546 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
548 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
551 Virtual Oswald
556 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
558 Trip Appvisor
560 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
564 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
565 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
574 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
583 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
586 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
588 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
589 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
591 Perception Out Of Balance
593 Het rijden als ervaring
594 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
598 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
601 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
602 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
607 Spring Boot vs Dropwizard
614 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
616 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
617 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
629 No one chooses to be a refugee
631 Touch
632 Nostalgic Pavements
635 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer