About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,418 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
104 Zinsontleding…dat is kinderspel!
125 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
129 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
135 Red Team Automation
160 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
180 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
186 Automatisatie van betalen in restaurants
192 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
201 Microsoft Intune
202 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
204 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
212 Alternatieven voor de Google Maps API
231 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
253 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
255 eFenKa Progressive Web App
258 Co- teaching hand in hand met inclusie
273 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
275 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
277 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
280 System data collector
285 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
291 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
304 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
309 Google Maps API versus alternatieven
333 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
371 Dotoforfelix
373 Retroid
380 Wachtwoordbeheer voor teams
391 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
411 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
414 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
415 Cubigo Community Platform: Partner Integration
416 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
422 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
432 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
435 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
439 End-to-end monitoring
441 Hypervisors voor een datacenter
450 Software delivery pipeline: cross-platform testing
451 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
452 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
459 Database DevOps
468 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
471 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
472 Intelliway
473 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
475 Ideashooter: beheren van ideeën
477 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
481 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
482 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
483 Automatisch testen van de Lifeplanner
486 Videoconferentie in Flutter
493 Onderzoek procesautomatisatie
497 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
498 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
499 Community configurator
500 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
503 Integration of popular calendars
506 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
510 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
518 Implementatie Word-documentgenerator
519 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
526 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
529 Active Learning strategies on a Pepper robot
541 Spring Boot vs Dropwizard
545 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
547 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
554 Responding to support tickets in an unfamiliar language
557 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
561 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
563 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
564 Trip Appvisor
567 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
571 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
576 Virtual Oswald
577 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
580 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
582 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
606 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
607 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
609 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
612 Perception Out Of Balance
615 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
616 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
617 Het rijden als ervaring
626 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
641 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
642 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
646 Touch
648 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
652 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
656 No one chooses to be a refugee
657 Nostalgic Pavements
668 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
681 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer