About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

100 Red Team Automation
114 Zinsontleding…dat is kinderspel!
129 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
135 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
149 Automatisatie van betalen in restaurants
153 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
181 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
191 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
194 Microsoft Intune
195 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
198 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
209 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
213 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
217 Co- teaching hand in hand met inclusie
218 Alternatieven voor de Google Maps API
222 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
259 eFenKa Progressive Web App
265 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
297 Google Maps API versus alternatieven
298 System data collector
300 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
304 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
305 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
318 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
357 Wachtwoordbeheer voor teams
370 Retroid
386 Community configurator
387 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
392 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
395 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
402 Dotoforfelix
410 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
413 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
422 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
426 Cubigo Community Platform: Partner Integration
427 Hypervisors voor een datacenter
430 End-to-end monitoring
431 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
432 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
440 Database DevOps
442 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
449 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
452 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
454 Ideashooter: beheren van ideeën
458 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
461 Software delivery pipeline: cross-platform testing
462 Integration of popular calendars
464 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
465 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
467 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
472 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
475 Onderzoek procesautomatisatie
476 Spring Boot vs Dropwizard
477 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
478 Automatisch testen van de Lifeplanner
484 Intelliway
487 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
491 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
496 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
497 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
502 Videoconferentie in Flutter
511 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
514 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
518 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
524 Active Learning strategies on a Pepper robot
528 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
530 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
538 Implementatie Word-documentgenerator
544 Responding to support tickets in an unfamiliar language
547 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
555 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
563 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
564 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
565 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
566 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
568 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
570 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
574 Trip Appvisor
579 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
583 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
585 Virtual Oswald
603 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
606 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
613 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
617 Perception Out Of Balance
620 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
632 Het rijden als ervaring
639 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
650 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
651 Touch
652 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
666 No one chooses to be a refugee
668 Nostalgic Pavements
670 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
675 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
721 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer