About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

79 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
83 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
132 Zinsontleding…dat is kinderspel!
142 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
146 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
160 Red Team Automation
193 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
208 Automatisatie van betalen in restaurants
230 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
232 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
248 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
253 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
266 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
269 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
272 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
279 Microsoft Intune
282 eFenKa Progressive Web App
288 Alternatieven voor de Google Maps API
292 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
294 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
304 Co- teaching hand in hand met inclusie
310 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
312 System data collector
318 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
352 Google Maps API versus alternatieven
373 Dotoforfelix
389 Retroid
410 Wachtwoordbeheer voor teams
411 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
416 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
430 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
434 Cubigo Community Platform: Partner Integration
439 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
443 Software delivery pipeline: cross-platform testing
445 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
446 Videoconferentie in Flutter
448 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
453 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
456 Intelliway
460 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
462 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
465 End-to-end monitoring
467 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
472 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
480 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
481 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
484 Hypervisors voor een datacenter
497 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
500 Onderzoek procesautomatisatie
509 Community configurator
510 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
512 Database DevOps
513 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
514 Automatisch testen van de Lifeplanner
523 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
524 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
525 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
526 Ideashooter: beheren van ideeën
528 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
529 Implementatie Word-documentgenerator
531 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
533 Active Learning strategies on a Pepper robot
535 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
537 Integration of popular calendars
547 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
557 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
558 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
559 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
560 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
561 Trip Appvisor
563 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
567 Virtual Oswald
573 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
574 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
576 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
581 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
582 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
583 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
586 Spring Boot vs Dropwizard
598 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
600 Perception Out Of Balance
601 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
602 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
608 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
612 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
613 Het rijden als ervaring
614 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
633 Touch
635 No one chooses to be a refugee
637 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer