About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

78 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
83 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
133 Zinsontleding…dat is kinderspel!
142 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
146 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
160 Red Team Automation
193 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
209 Automatisatie van betalen in restaurants
228 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
232 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
251 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
254 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
274 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
275 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
277 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
280 Microsoft Intune
286 eFenKa Progressive Web App
290 Alternatieven voor de Google Maps API
293 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
298 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
307 Co- teaching hand in hand met inclusie
310 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
311 System data collector
320 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
354 Google Maps API versus alternatieven
373 Dotoforfelix
397 Retroid
411 Wachtwoordbeheer voor teams
413 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
415 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
429 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
435 Cubigo Community Platform: Partner Integration
439 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
442 Videoconferentie in Flutter
446 Software delivery pipeline: cross-platform testing
447 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
452 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
453 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
456 Intelliway
460 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
463 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
465 End-to-end monitoring
466 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
472 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
481 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
482 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
484 Hypervisors voor een datacenter
497 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
501 Onderzoek procesautomatisatie
507 Community configurator
510 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
512 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
515 Database DevOps
516 Automatisch testen van de Lifeplanner
521 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
522 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
525 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
526 Ideashooter: beheren van ideeën
528 Active Learning strategies on a Pepper robot
529 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
530 Implementatie Word-documentgenerator
531 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
537 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
538 Integration of popular calendars
548 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
557 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
558 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
559 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
560 Trip Appvisor
562 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
563 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
567 Virtual Oswald
572 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
577 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
579 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
580 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
582 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
583 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
584 Spring Boot vs Dropwizard
598 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
599 Perception Out Of Balance
601 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
603 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
607 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
610 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
612 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
614 Het rijden als ervaring
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
632 Touch
635 No one chooses to be a refugee
637 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer