About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

99 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
104 Zinsontleding…dat is kinderspel!
113 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
125 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
140 Red Team Automation
166 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
181 Automatisatie van betalen in restaurants
187 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
192 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
196 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
200 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
209 Microsoft Intune
221 Alternatieven voor de Google Maps API
231 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
246 eFenKa Progressive Web App
261 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
269 Co- teaching hand in hand met inclusie
281 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
282 System data collector
285 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
287 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
288 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
290 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
294 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
307 Google Maps API versus alternatieven
319 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
364 Retroid
365 Dotoforfelix
380 Wachtwoordbeheer voor teams
397 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
403 Cubigo Community Platform: Partner Integration
414 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
415 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
418 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
419 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
432 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
438 End-to-end monitoring
439 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
440 Software delivery pipeline: cross-platform testing
445 Hypervisors voor een datacenter
447 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
448 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
463 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
464 Database DevOps
465 Intelliway
471 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
473 Ideashooter: beheren van ideeën
474 Videoconferentie in Flutter
479 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
482 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
484 Automatisch testen van de Lifeplanner
488 Onderzoek procesautomatisatie
490 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
493 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
496 Community configurator
499 Integration of popular calendars
500 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
501 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
505 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
510 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
517 Implementatie Word-documentgenerator
522 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
524 Active Learning strategies on a Pepper robot
525 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
547 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
549 Responding to support tickets in an unfamiliar language
550 Spring Boot vs Dropwizard
554 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
559 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
561 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
562 Trip Appvisor
565 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
567 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
570 Virtual Oswald
572 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
576 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
579 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
580 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
581 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
602 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
603 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
605 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
610 Perception Out Of Balance
613 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
615 Het rijden als ervaring
616 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
625 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
642 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
643 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
646 Touch
648 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
653 No one chooses to be a refugee
658 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
659 Nostalgic Pavements
671 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
676 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer