About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Red Team Automation
119 Zinsontleding…dat is kinderspel!
130 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
142 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
153 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
154 Automatisatie van betalen in restaurants
159 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
183 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
188 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
190 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
192 Microsoft Intune
215 Co- teaching hand in hand met inclusie
216 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
219 Alternatieven voor de Google Maps API
224 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
230 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
235 System data collector
241 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
270 eFenKa Progressive Web App
294 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
304 Google Maps API versus alternatieven
316 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
318 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
327 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
361 Wachtwoordbeheer voor teams
381 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
395 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
399 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
400 Retroid
404 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
405 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
406 Community configurator
418 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
419 Dotoforfelix
425 Hypervisors voor een datacenter
428 Cubigo Community Platform: Partner Integration
433 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
435 End-to-end monitoring
436 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
443 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
444 Database DevOps
445 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
446 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
447 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
461 Ideashooter: beheren van ideeën
463 Integration of popular calendars
467 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
473 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
474 Spring Boot vs Dropwizard
477 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
480 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
484 Software delivery pipeline: cross-platform testing
486 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
488 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
490 Onderzoek procesautomatisatie
491 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Automatisch testen van de Lifeplanner
500 Intelliway
505 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
512 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
516 Videoconferentie in Flutter
517 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
522 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
524 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
526 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
527 Active Learning strategies on a Pepper robot
535 Responding to support tickets in an unfamiliar language
540 Implementatie Word-documentgenerator
546 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
550 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
560 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
561 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
563 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
565 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
570 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
575 Trip Appvisor
577 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
580 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
592 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
593 Virtual Oswald
600 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
611 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
613 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
621 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
623 Perception Out Of Balance
629 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
630 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
632 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
637 Het rijden als ervaring
651 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
654 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
655 Touch
663 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
664 Nostalgic Pavements
676 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
679 No one chooses to be a refugee
746 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer