About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

76 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
79 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
136 Zinsontleding…dat is kinderspel!
141 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
142 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
163 Red Team Automation
196 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
212 Automatisatie van betalen in restaurants
225 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
232 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
243 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
259 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
273 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
275 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
287 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
290 eFenKa Progressive Web App
291 Alternatieven voor de Google Maps API
292 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
293 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
297 Microsoft Intune
307 Co- teaching hand in hand met inclusie
308 System data collector
313 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
331 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
360 Google Maps API versus alternatieven
371 Dotoforfelix
391 Retroid
409 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
414 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
415 Wachtwoordbeheer voor teams
428 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
435 Videoconferentie in Flutter
439 Cubigo Community Platform: Partner Integration
441 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
442 Software delivery pipeline: cross-platform testing
448 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
450 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
452 Intelliway
453 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
458 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
463 End-to-end monitoring
467 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
468 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
480 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
481 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
484 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
485 Hypervisors voor een datacenter
490 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
504 Community configurator
508 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
512 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
513 Onderzoek procesautomatisatie
517 Database DevOps
520 Automatisch testen van de Lifeplanner
521 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
523 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
526 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
527 Active Learning strategies on a Pepper robot
528 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
529 Implementatie Word-documentgenerator
535 Ideashooter: beheren van ideeën
536 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
537 Integration of popular calendars
544 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
549 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
552 Responding to support tickets in an unfamiliar language
557 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
558 Trip Appvisor
559 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
560 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
561 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
562 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
563 Virtual Oswald
572 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
573 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
576 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
577 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
580 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
583 Spring Boot vs Dropwizard
585 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
598 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
599 Perception Out Of Balance
602 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
604 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
606 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
610 Het rijden als ervaring
611 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
612 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
631 Touch
636 No one chooses to be a refugee
637 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer