About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
130 Zinsontleding…dat is kinderspel!
139 Red Team Automation
152 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
171 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
202 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
236 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
250 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
277 Co- teaching hand in hand met inclusie
279 Automatisatie van betalen in restaurants
295 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
296 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
311 Microsoft Intune
315 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
321 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
330 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
354 eFenKa Progressive Web App
356 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
362 Alternatieven voor de Google Maps API
366 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
379 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
383 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
391 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
395 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
410 Wachtwoordbeheer voor teams
411 System data collector
413 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
417 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
421 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
432 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
440 Hypervisors voor een datacenter
442 End-to-end monitoring
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
461 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
464 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
467 Retroid
470 Google Maps API versus alternatieven
476 Community configurator
478 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
479 Dotoforfelix
489 Integration of popular calendars
491 Implementatie Word-documentgenerator
492 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
493 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
495 Database DevOps
496 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
497 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
502 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
510 Active Learning strategies on a Pepper robot
513 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
514 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
517 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
519 Automatisch testen van de Lifeplanner
522 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
524 Software delivery pipeline: cross-platform testing
527 Cubigo Community Platform: Partner Integration
528 Onderzoek procesautomatisatie
533 Ideashooter: beheren van ideeën
534 Videoconferentie in Flutter
536 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
537 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
539 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
540 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
541 Responding to support tickets in an unfamiliar language
543 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
544 Intelliway
547 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
548 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
551 Virtual Oswald
555 Trip Appvisor
557 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
559 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
565 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
567 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
568 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
584 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
589 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
590 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
591 Perception Out Of Balance
593 Het rijden als ervaring
595 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
598 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
600 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
602 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
607 Spring Boot vs Dropwizard
616 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
617 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
620 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
629 No one chooses to be a refugee
631 Touch
632 Nostalgic Pavements
636 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer