About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

97 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
109 Zinsontleding…dat is kinderspel!
110 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
126 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
142 Red Team Automation
167 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
180 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
189 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
192 Automatisatie van betalen in restaurants
197 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
202 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
212 Microsoft Intune
231 Alternatieven voor de Google Maps API
238 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
250 eFenKa Progressive Web App
273 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
274 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
282 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
283 Co- teaching hand in hand met inclusie
284 System data collector
289 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
290 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
291 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
309 Google Maps API versus alternatieven
311 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
327 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
363 Retroid
365 Dotoforfelix
383 Wachtwoordbeheer voor teams
406 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
410 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
411 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
413 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
418 Cubigo Community Platform: Partner Integration
424 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
436 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
438 Software delivery pipeline: cross-platform testing
443 Hypervisors voor een datacenter
444 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
451 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
454 End-to-end monitoring
459 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
464 Intelliway
466 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
470 Videoconferentie in Flutter
471 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
475 Database DevOps
478 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
483 Ideashooter: beheren van ideeën
487 Automatisch testen van de Lifeplanner
488 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
489 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
490 Onderzoek procesautomatisatie
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Community configurator
499 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
501 Integration of popular calendars
502 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
505 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
507 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
519 Implementatie Word-documentgenerator
523 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
524 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
525 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
531 Active Learning strategies on a Pepper robot
532 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
546 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
554 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
558 Spring Boot vs Dropwizard
559 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
560 Trip Appvisor
562 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
565 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
566 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
569 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
570 Virtual Oswald
574 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
577 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
582 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
599 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
602 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
603 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
606 Perception Out Of Balance
611 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
612 Het rijden als ervaring
614 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
619 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
636 Touch
640 No one chooses to be a refugee
644 Nostalgic Pavements
652 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
656 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
661 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
669 Augmented Reality in e-commerce
676 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
677 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer