About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,424 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Zinsontleding…dat is kinderspel!
108 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
119 Red Team Automation
131 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
140 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
159 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
174 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
179 Automatisatie van betalen in restaurants
185 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
195 Microsoft Intune
198 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
213 Alternatieven voor de Google Maps API
216 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
231 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
238 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
248 Co- teaching hand in hand met inclusie
252 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
260 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
262 eFenKa Progressive Web App
268 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
280 System data collector
288 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
291 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
308 Google Maps API versus alternatieven
317 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
342 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
372 Wachtwoordbeheer voor teams
373 Dotoforfelix
377 Retroid
387 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
404 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
414 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
416 Cubigo Community Platform: Partner Integration
417 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
426 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
435 End-to-end monitoring
436 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
437 Hypervisors voor een datacenter
439 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
450 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
456 Database DevOps
457 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
463 Software delivery pipeline: cross-platform testing
468 Ideashooter: beheren van ideeën
470 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
472 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
474 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
475 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
479 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
481 Intelliway
482 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
483 Automatisch testen van de Lifeplanner
489 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
491 Videoconferentie in Flutter
494 Onderzoek procesautomatisatie
495 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
499 Community configurator
502 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
503 Integration of popular calendars
511 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
518 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
519 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
520 Implementatie Word-documentgenerator
523 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
525 Active Learning strategies on a Pepper robot
529 Spring Boot vs Dropwizard
535 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
549 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
554 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
557 Responding to support tickets in an unfamiliar language
561 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
562 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
564 Trip Appvisor
565 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
573 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
577 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
578 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
580 Virtual Oswald
585 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
607 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
608 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
609 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
612 Perception Out Of Balance
616 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
617 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
618 Het rijden als ervaring
626 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
642 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
644 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
647 Touch
648 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
656 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
659 No one chooses to be a refugee
660 Nostalgic Pavements
671 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
694 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer