About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

108 Red Team Automation
121 Zinsontleding…dat is kinderspel!
131 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
147 Automatisatie van betalen in restaurants
157 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
163 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
164 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
184 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
188 Microsoft Intune
191 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
197 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
198 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
209 Alternatieven voor de Google Maps API
212 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
221 Co- teaching hand in hand met inclusie
224 System data collector
234 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
264 eFenKa Progressive Web App
282 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
294 Google Maps API versus alternatieven
303 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
319 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
321 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
327 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
350 Wachtwoordbeheer voor teams
365 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
383 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
385 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
397 Retroid
403 Community configurator
404 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
414 Dotoforfelix
419 Hypervisors voor een datacenter
423 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
427 Cubigo Community Platform: Partner Integration
428 End-to-end monitoring
430 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
431 Database DevOps
437 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
440 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
444 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
447 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
448 Ideashooter: beheren van ideeën
451 Spring Boot vs Dropwizard
454 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
456 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
462 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
465 Integration of popular calendars
468 Onderzoek procesautomatisatie
469 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
475 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
482 Automatisch testen van de Lifeplanner
483 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
484 Software delivery pipeline: cross-platform testing
486 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
488 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
491 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
492 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
496 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
501 Intelliway
510 Videoconferentie in Flutter
517 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
518 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
519 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
524 Active Learning strategies on a Pepper robot
526 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
528 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
540 Responding to support tickets in an unfamiliar language
541 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
547 Implementatie Word-documentgenerator
563 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
574 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
582 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
583 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
585 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
590 Trip Appvisor
592 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
593 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
595 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
608 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
609 Virtual Oswald
635 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
638 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
648 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
650 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
651 Perception Out Of Balance
654 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
656 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
661 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
666 Het rijden als ervaring
685 Touch
695 Nostalgic Pavements
704 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
710 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
723 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
730 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
737 No one chooses to be a refugee
758 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer