About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,301 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

78 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
83 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
133 Zinsontleding…dat is kinderspel!
142 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
146 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
159 Red Team Automation
194 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
207 Automatisatie van betalen in restaurants
229 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
232 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
250 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
253 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
267 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
269 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
274 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
279 Microsoft Intune
282 eFenKa Progressive Web App
288 Alternatieven voor de Google Maps API
292 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
298 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
307 Co- teaching hand in hand met inclusie
310 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
312 System data collector
319 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
352 Google Maps API versus alternatieven
373 Dotoforfelix
389 Retroid
411 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
414 Wachtwoordbeheer voor teams
415 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
429 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
435 Cubigo Community Platform: Partner Integration
439 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
443 Software delivery pipeline: cross-platform testing
445 Videoconferentie in Flutter
447 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
450 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
453 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
456 Intelliway
459 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
463 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
465 End-to-end monitoring
467 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
472 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
480 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
482 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
484 Hypervisors voor een datacenter
498 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
501 Onderzoek procesautomatisatie
508 Community configurator
510 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
512 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
513 Database DevOps
514 Automatisch testen van de Lifeplanner
522 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
524 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
525 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
526 Ideashooter: beheren van ideeën
528 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
529 Implementatie Word-documentgenerator
530 Active Learning strategies on a Pepper robot
532 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
535 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
537 Integration of popular calendars
548 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
551 Responding to support tickets in an unfamiliar language
557 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
558 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
559 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
560 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
561 Trip Appvisor
563 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
567 Virtual Oswald
571 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
574 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
577 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
580 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
582 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
583 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
585 Spring Boot vs Dropwizard
598 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
600 Perception Out Of Balance
601 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
602 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
608 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
610 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
612 Het rijden als ervaring
613 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
633 Touch
635 No one chooses to be a refugee
637 Nostalgic Pavements
640 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer