About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

95 Zinsontleding…dat is kinderspel!
103 Red Team Automation
116 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
129 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
145 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
146 Automatisatie van betalen in restaurants
162 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
177 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
179 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
180 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
181 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
186 Microsoft Intune
205 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
210 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
213 Alternatieven voor de Google Maps API
214 Co- teaching hand in hand met inclusie
242 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
254 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
255 eFenKa Progressive Web App
275 System data collector
277 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
279 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
286 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
296 Google Maps API versus alternatieven
344 Retroid
345 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
346 Wachtwoordbeheer voor teams
368 Community configurator
370 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
385 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
386 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
393 Dotoforfelix
409 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
410 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
419 Cubigo Community Platform: Partner Integration
425 End-to-end monitoring
426 Hypervisors voor een datacenter
429 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
433 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
437 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
439 Database DevOps
441 Software delivery pipeline: cross-platform testing
442 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
447 Ideashooter: beheren van ideeën
448 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
455 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
457 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
459 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
460 Integration of popular calendars
462 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
468 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
474 Onderzoek procesautomatisatie
475 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
476 Automatisch testen van de Lifeplanner
479 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
480 Intelliway
488 Spring Boot vs Dropwizard
489 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
490 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
495 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
497 Videoconferentie in Flutter
509 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
511 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
514 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
515 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
521 Active Learning strategies on a Pepper robot
522 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
530 Implementatie Word-documentgenerator
540 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
543 Responding to support tickets in an unfamiliar language
555 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
560 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
561 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
562 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
563 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
564 Trip Appvisor
568 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
571 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
577 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
582 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
586 Virtual Oswald
597 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
603 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
612 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
613 Perception Out Of Balance
620 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
622 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
624 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
626 Het rijden als ervaring
637 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
644 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
648 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
650 Touch
664 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
666 No one chooses to be a refugee
667 Nostalgic Pavements
671 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
717 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer