About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

103 Red Team Automation
117 Zinsontleding…dat is kinderspel!
131 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
148 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
149 Automatisatie van betalen in restaurants
154 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
157 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
181 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
185 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
189 Microsoft Intune
194 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
206 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
217 Alternatieven voor de Google Maps API
219 Co- teaching hand in hand met inclusie
220 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
225 System data collector
232 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
261 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
269 eFenKa Progressive Web App
298 Google Maps API versus alternatieven
308 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
315 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
320 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
328 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
360 Wachtwoordbeheer voor teams
385 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
390 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
397 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
402 Retroid
411 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
412 Community configurator
413 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
421 Dotoforfelix
423 Hypervisors voor een datacenter
433 Cubigo Community Platform: Partner Integration
434 End-to-end monitoring
436 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
437 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
441 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
444 Database DevOps
446 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
447 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
449 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
455 Ideashooter: beheren van ideeën
457 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
462 Spring Boot vs Dropwizard
463 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
467 Integration of popular calendars
473 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
482 Onderzoek procesautomatisatie
484 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
485 Software delivery pipeline: cross-platform testing
487 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
488 Automatisch testen van de Lifeplanner
491 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
494 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
495 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
502 Intelliway
504 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
510 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
515 Videoconferentie in Flutter
517 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
519 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
523 Active Learning strategies on a Pepper robot
526 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
530 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
537 Responding to support tickets in an unfamiliar language
546 Implementatie Word-documentgenerator
550 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
553 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
567 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
573 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
574 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
579 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
580 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
587 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
590 Trip Appvisor
591 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
609 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
610 Virtual Oswald
624 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
630 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
636 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
644 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
645 Perception Out Of Balance
649 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
650 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
653 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
661 Het rijden als ervaring
688 Touch
693 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
695 Nostalgic Pavements
697 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
707 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
723 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
727 No one chooses to be a refugee
756 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer