About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,340 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

89 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
96 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
123 Zinsontleding…dat is kinderspel!
137 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
153 Red Team Automation
162 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
183 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
201 Automatisatie van betalen in restaurants
208 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
232 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
233 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
242 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
247 Microsoft Intune
254 Alternatieven voor de Google Maps API
256 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
258 eFenKa Progressive Web App
260 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
282 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
283 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
284 System data collector
285 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
291 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
303 Co- teaching hand in hand met inclusie
312 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
318 Google Maps API versus alternatieven
357 Retroid
366 Dotoforfelix
393 Wachtwoordbeheer voor teams
401 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
414 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
415 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
420 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
421 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
422 Cubigo Community Platform: Partner Integration
428 Software delivery pipeline: cross-platform testing
434 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
438 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
445 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
458 Intelliway
459 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
460 End-to-end monitoring
463 Videoconferentie in Flutter
466 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
467 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
475 Hypervisors voor een datacenter
478 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
480 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
488 Database DevOps
490 Onderzoek procesautomatisatie
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
499 Automatisch testen van de Lifeplanner
502 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
504 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
505 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
508 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
512 Ideashooter: beheren van ideeën
514 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
515 Integration of popular calendars
516 Community configurator
523 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
526 Implementatie Word-documentgenerator
529 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
534 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
535 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
543 Active Learning strategies on a Pepper robot
546 Responding to support tickets in an unfamiliar language
548 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
553 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
557 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
560 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
561 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
562 Trip Appvisor
568 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
569 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
572 Virtual Oswald
576 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
579 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
580 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
583 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Spring Boot vs Dropwizard
596 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
598 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
599 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
601 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
603 Perception Out Of Balance
610 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
611 Het rijden als ervaring
612 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
623 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
631 Touch
635 No one chooses to be a refugee
636 Nostalgic Pavements
646 Augmented Reality in e-commerce
663 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer