About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,424 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

98 Zinsontleding…dat is kinderspel!
109 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
120 Red Team Automation
134 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
144 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
156 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
176 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
178 Automatisatie van betalen in restaurants
188 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
194 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
198 Microsoft Intune
206 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
210 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
215 Alternatieven voor de Google Maps API
234 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
246 Co- teaching hand in hand met inclusie
251 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
253 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
264 eFenKa Progressive Web App
268 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
276 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
277 System data collector
288 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
317 Google Maps API versus alternatieven
333 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
352 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
378 Wachtwoordbeheer voor teams
386 Dotoforfelix
387 Retroid
392 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
406 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
416 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
417 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
420 Cubigo Community Platform: Partner Integration
428 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
429 Software delivery pipeline: cross-platform testing
437 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
438 Hypervisors voor een datacenter
439 End-to-end monitoring
445 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
447 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
448 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
455 Database DevOps
463 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
465 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
471 Ideashooter: beheren van ideeën
475 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
477 Integration of popular calendars
478 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
479 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
481 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
483 Intelliway
486 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
487 Automatisch testen van de Lifeplanner
495 Onderzoek procesautomatisatie
496 Videoconferentie in Flutter
497 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
498 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
501 Community configurator
504 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
515 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
517 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
518 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
520 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
523 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
525 Implementatie Word-documentgenerator
529 Active Learning strategies on a Pepper robot
537 Spring Boot vs Dropwizard
544 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
554 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
556 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
560 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
561 Responding to support tickets in an unfamiliar language
564 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
567 Trip Appvisor
576 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
578 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
580 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
581 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
584 Virtual Oswald
589 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
596 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
605 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
609 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
613 Perception Out Of Balance
616 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
618 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
621 Het rijden als ervaring
626 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
641 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
647 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
648 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
649 Touch
658 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
660 No one chooses to be a refugee
661 Nostalgic Pavements
676 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
704 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer