About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Red Team Automation
119 Zinsontleding…dat is kinderspel!
131 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
142 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
153 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
154 Automatisatie van betalen in restaurants
160 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
184 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
188 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
190 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
191 Microsoft Intune
215 Co- teaching hand in hand met inclusie
216 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
220 Alternatieven voor de Google Maps API
227 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
234 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
238 System data collector
239 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
269 eFenKa Progressive Web App
293 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
306 Google Maps API versus alternatieven
316 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
318 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
327 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
361 Wachtwoordbeheer voor teams
383 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
398 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
399 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
400 Retroid
404 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
405 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
406 Community configurator
413 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
418 Dotoforfelix
428 Cubigo Community Platform: Partner Integration
429 Hypervisors voor een datacenter
432 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
435 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
436 End-to-end monitoring
443 Database DevOps
444 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
445 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
446 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
448 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
460 Ideashooter: beheren van ideeën
462 Integration of popular calendars
466 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
473 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
476 Spring Boot vs Dropwizard
478 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
480 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
481 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
482 Software delivery pipeline: cross-platform testing
485 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
488 Onderzoek procesautomatisatie
489 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
494 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
495 Automatisch testen van de Lifeplanner
497 Intelliway
504 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
513 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
516 Videoconferentie in Flutter
517 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
523 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
525 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
528 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
530 Active Learning strategies on a Pepper robot
536 Responding to support tickets in an unfamiliar language
543 Implementatie Word-documentgenerator
549 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
551 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
558 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
560 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
562 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
565 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
570 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
573 Trip Appvisor
575 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
576 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
590 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
591 Virtual Oswald
596 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
608 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
609 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
614 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
619 Perception Out Of Balance
624 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
625 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
627 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
635 Het rijden als ervaring
651 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
653 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
655 Touch
673 Nostalgic Pavements
674 No one chooses to be a refugee
675 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
678 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
735 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer