About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,425 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

95 Zinsontleding…dat is kinderspel!
106 Red Team Automation
116 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
128 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
145 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
147 Automatisatie van betalen in restaurants
162 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
178 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
179 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
180 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
181 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
186 Microsoft Intune
208 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
210 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
213 Alternatieven voor de Google Maps API
216 Co- teaching hand in hand met inclusie
242 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
253 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
257 eFenKa Progressive Web App
273 System data collector
276 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
279 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
286 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
297 Google Maps API versus alternatieven
344 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
347 Wachtwoordbeheer voor teams
350 Retroid
368 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
383 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
384 Community configurator
387 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
393 Dotoforfelix
408 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
409 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
419 Cubigo Community Platform: Partner Integration
424 End-to-end monitoring
425 Hypervisors voor een datacenter
429 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
433 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
438 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
439 Software delivery pipeline: cross-platform testing
441 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
442 Database DevOps
447 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
449 Ideashooter: beheren van ideeën
452 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
458 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
459 Integration of popular calendars
461 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
464 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
468 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
474 Onderzoek procesautomatisatie
477 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
478 Automatisch testen van de Lifeplanner
479 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
481 Intelliway
488 Spring Boot vs Dropwizard
489 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
494 Videoconferentie in Flutter
496 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
497 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
509 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
511 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
514 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
515 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
521 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
523 Active Learning strategies on a Pepper robot
529 Implementatie Word-documentgenerator
540 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
552 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
560 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
561 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
562 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
563 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
564 Trip Appvisor
572 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
574 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
577 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
581 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
586 Virtual Oswald
597 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
603 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
611 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
613 Perception Out Of Balance
620 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
621 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
624 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
625 Het rijden als ervaring
637 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
643 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
649 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
650 Touch
663 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
666 No one chooses to be a refugee
667 Nostalgic Pavements
672 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
717 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer