About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

102 Red Team Automation
117 Zinsontleding…dat is kinderspel!
130 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
146 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
149 Automatisatie van betalen in restaurants
152 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
159 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
181 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
185 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
189 Microsoft Intune
193 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
211 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
217 Alternatieven voor de Google Maps API
219 Co- teaching hand in hand met inclusie
220 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
230 System data collector
233 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
254 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
269 eFenKa Progressive Web App
301 Google Maps API versus alternatieven
303 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
317 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
319 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
327 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
357 Wachtwoordbeheer voor teams
381 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
386 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
399 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
402 Retroid
408 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
412 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
413 Community configurator
420 Dotoforfelix
424 Hypervisors voor een datacenter
433 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
434 Cubigo Community Platform: Partner Integration
437 End-to-end monitoring
440 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
441 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
442 Database DevOps
446 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
450 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
451 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
453 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
457 Ideashooter: beheren van ideeën
460 Integration of popular calendars
471 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
473 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
475 Spring Boot vs Dropwizard
484 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
485 Onderzoek procesautomatisatie
488 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
490 Software delivery pipeline: cross-platform testing
491 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
492 Automatisch testen van de Lifeplanner
493 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
496 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
497 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
502 Intelliway
505 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
511 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
515 Videoconferentie in Flutter
516 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
519 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
526 Active Learning strategies on a Pepper robot
527 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
530 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
538 Responding to support tickets in an unfamiliar language
545 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
546 Implementatie Word-documentgenerator
550 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
561 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
567 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
575 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
576 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
577 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
585 Trip Appvisor
587 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
589 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
604 Virtual Oswald
605 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
618 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
627 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
631 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
639 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
643 Perception Out Of Balance
649 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
650 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
651 Een rijkdom aan talen in de klas! Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen
658 Het rijden als ervaring
682 Touch
686 O nee, alweer wiskunde!’ Intrinsieke motivatie voor wiskunde verhogen
689 Buffertaken voor kinderen met een (neuro)motorische beperking. Een manier om intrinsieke motivatie en zelfstandig werken te stimuleren
694 Nostalgic Pavements
701 Taalinitiatie Frans en Engels. Een leerlijn taalinitiatie Frans en Engels ontwikkelen als houvast voor leerkrachten lager onderwijs
718 Een positieve voedingsbodem voor gedrag op school: preventieve en curatieve aanpak
726 No one chooses to be a refugee
756 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer