About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,318 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative

Most popular theses: 2019

84 Leerling met specifieke noden laten participeren aan het aanbod in de klas
86 Z.W.1680 GR 'Zero waste’ als ontwerp principe voor het vervaardigen van handtassen
126 Zinsontleding…dat is kinderspel!
140 Ell@ 2.0, de nieuwe eerstelijnsassistente voor verzorgenden
153 Ten dans: de relatie tussen lichaamstaal en beeldtaal
159 Red Team Automation
191 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans e-book voor leerkrachten en leerlingen
203 Automatisatie van betalen in restaurants
221 Dyslectisch? Taalontwikkeling in elke les!
236 Ook ik KAN wiskunde. Wiskunde binnen OKAN
244 Leerlingen wapenen met beeld: de kracht van beeldgeletterdheid en transgeletterdheid
254 Data gathering and analysis: recognising Personally Identifiable Information
258 Schoolwelbevinden in de eerste graad secundair onderwijs. Klassenleraaruur
259 Ontmasker fake news! Hoe het trainen van beeld- en tekstgeletterdheid het leesniveau van leerlingen optilt
266 Microsoft Intune
268 eFenKa Progressive Web App
269 Software delivery pipeline: projectmanagement & projectkwaliteit
278 Alternatieven voor de Google Maps API
289 Virtual Reality in de lessen aardrijkskunde: hoe kan het leerlingen helpen?
292 Samenwerking creëren tussen een een kleuterklas en een woonzorgcentrum
297 System data collector
298 Een bron van inspiratie. Kunst als historische bron in de les geschiedenis
308 Co- teaching hand in hand met inclusie
315 Hoe kijken ouders van kinderen met een migratieachtergrond op de vrijetijdsbesteding van hun kinderen?
329 Google Maps API versus alternatieven
369 Dotoforfelix
373 Retroid
400 Wachtwoordbeheer voor teams
410 Hoe kunnen ééndoostaken bij kleuters met een neuromotorische beperking de fijne motoriek verbeteren?
413 Laat je hersenen kronkelen! Filosoferen met BSO–leerlingen
416 Smart Pool Table. Deep Reinforcement Learning Agent
423 Cubigo Community Platform: Partner Integration
431 KPI visualisatie en beschrijving van het development proces
433 Afsprakenbeheer vanuit een nieuw perspectief
435 Software delivery pipeline: cross-platform testing
440 Kunnen documenten geclassificeerd worden met 'machine learning’- principes ?
443 Bewustwording van kansarmoede bij kleuters
455 Ons leven versus het leven in Zuid-Afrika: een internationale kijk op dagdagelijkse dingen
457 Videoconferentie in Flutter
458 Intelliway
460 Competentiemanagement, stilstaan bij je handelen is vooruitgaan. Wat is de visie van de arbeiders, in dienst gekomen na 1 januari 2015, op competentiemanagement en -ontwikkeling binnen Willemen Infra nv regio Oost?
464 End-to-end monitoring
467 De digitalisering van de leerlijnen van dans. Het dans E-book – Breakdance editie
472 PAV- next level. De 21 ste -eeuwse vaardigheden binnen PAV : evalueren op doelen in plaats van punten
474 - Straal Digitaal - Een website over de werking binnen een digital agency
475 Endpoint Detection and Response: een vergelijkende studie
481 Hypervisors voor een datacenter
494 Onderzoek procesautomatisatie
495 De zorgcoach: what’s in a name? 1 begrip, diverse ladingen
503 Database DevOps
509 Optimalisatie geautomatiseerde testen en onderzoek naar Model Based-Testing
510 Community configurator
511 Automatisch testen van de Lifeplanner
517 Een mobiel portaal tussen cliënt en behandelaar met MyClient
518 Geautomatiseerde integratietesten financiële berekeningen
519 Inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
523 Selecteren en visualiseren van software-kwaliteitswaarden
524 Mijn mantel aan de kapstok laten? De noden die ontstaan bij een mantelzorger in de zorg voor een zorgbehoevende binnen de thuiszorg.
525 Ideashooter: beheren van ideeën
527 'Mummies voor Dummies’. Wat is de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles?
530 Integration of popular calendars
532 Implementatie Word-documentgenerator
533 Van nulde- naar eerste lijn. Exploratief onderzoek naar drempels bij doorverwijzing voor jeugdwelzijnswerkers
537 Active Learning strategies on a Pepper robot
538 Economics World. Ontwikkeling economisch educatief spel
547 Responding to support tickets in an unfamiliar language
555 Het Byzantijnse rijk, een verRijking in de klas?
557 Ell@ v2. De nieuwe EersteLijnsAssistente voor de Landelijke Thuiszorg
558 Smart Pooltable: deep learning en reinforcement learning vergelijken
560 Trip Appvisor
561 Sken je me al? De differentiërende interactieve poster
564 Zijn punten passé? Een schrijfopdracht Nederlands alternatief evalueren in de eerste graad van het secundair onderwijs
567 Virtual Oswald
569 Automatiseren van de creatie van een AWS-account
570 Gedragsherkenning dankzij het internet of things
576 State classification of elevator doors to assist emergency detection in elevator networks
578 Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
579 'Brain Breaks' in de CLIL-klas
586 Tableau versus Power BI in een helpdeskomgeving
588 Spring Boot vs Dropwizard
597 Future Proof Language Lessons. How to design them with updates in mind?
599 Hoe kan reclame het imago van de politie verbeteren en zo het juiste talent aantrekken?
600 Klitten in mijn identiteit. Hoe etniciteit en omgeving invloed hebben op de belichaming van een identiteit
601 Perception Out Of Balance
607 Diaweet. Zelfmanagement stimuleren bij schoolkinderen met diabetes
608 Hebben scholen nood aan ondersteuning tijdens de lessen schaatsen?
609 Een onbestemd spreken. Omtrent het aftasten van (de) grenzen (van de tekening). Beeldverhaal over migratie en anderstaligheid
611 Het rijden als ervaring
624 Phonotype. The visual identity of a language according to its phonology
632 Touch
635 No one chooses to be a refugee
636 Nostalgic Pavements
641 Augmented Reality in e-commerce©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer