About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?
dc.creator : Nicolai, Shannon
Hansen, Yentl
dc.subject :
dc.description.abstract : Safety first: Hoe veilig is bevallen bij een TBA? (2013-2014) Auteurs: Hansen Yentl en Nicolai Shannon Promotoren: Castermans Inge en Swerts Marlies Co-promotor: Dr. Dhont N. Achtergrond: In ontwikkelingslanden worden zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap en bevalling nog vaak begeleid door traditional birth attendants (TBA). Dit zijn vrouwen die handelen uit ervaring en niet zozeer uit geschoolde kennis. Globaal zijn er in 2013 ongeveer 289 000 vrouwen gestorven tijdens zwangerschap en bevalling. 99% van deze moedersterfte komt voor in ontwikkelingslanden, waarvan meer dan de helft in sub Sahara Afrika. Ook de neonatale sterfte is een groot probleem. Elk jaar zijn er zo'n 814 000 neonatale overlijdens en 1 020 000 doodgeboortes door intra-partum oorzaken. Bijna al deze overlijdens worden gerapporteerd door landen met een laag en middenlaag inkomen. Bijna 60 miljoen geboortes gebeuren jaarlijks buiten de muren van een ziekenhuis of gezondheidsinstelling en de meeste van deze geboortes vinden plaats zonder de aanwezigheid van skilled birth attendants (SBA). Doelstelling: Het doel van deze bachelorproef is nagaan of er risico’s en gevolgen zijn voor moeder en kind, en wat deze dan inhouden, wanneer de bevalling begeleid wordt door traditional birth attendants (TBA). Hierdoor komen we tot de vraagstelling: Wat zijn de potentiële risico’s voor moeder en kind wanneer een TBA de bevalling begeleidt en zijn deze uitkomsten slechter? Resultaten: De meest voorkomende directe oorzaken van maternale sterfte zijn complicaties gerelateerd aan de zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum of interventies en effecten van deze complicaties zoals bloedingen, infecties, eclampsie, gecompliceerde arbeid (en uterusruptuur), complicaties van abortus en sepsis. De meest voorkomende indirecte oorzaken zijn malaria, anemie en HIV/TBC. De voornaamste doodsoorzaken bij neonaten zijn prematuriteit en laag geboortegewicht, asfyxie en trauma tijdens de geboorte. Conclusie: De TBA's die thuisbevallingen begeleiden missen de capaciteit om gevaarlijke signalen tijdens zwangerschap, arbeid en bevalling te herkennen en hun aanpak en zorg schiet dus vaak tekort wanneer problemen zich voordoen tijdens de bevalling. De sleutel om de maternale en neonatale mortaliteit te doen dalen en om de gezondheid te doen verbeteren is het toenemen van de begeleiding door SBA’s. Ook het trainen van TBA’s zodat ze over meer kennis en skills beschikken omtrent obstetrische en neonatale zorg in noodgevallen is zeer belangrijk om de maternale en neonatale uitkomsten te verbeteren. De autoriteiten moeten ondersteuning en trainingsprogramma’s voorzien en er voor zorgen dat TBA’s over voldoende faciliteiten kunnen beschikken.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff1c0906d1
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de vroedkunde
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer