About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Initiatie van de zorg en de noden van de zorgvrager In het kader van 2ZEN
dc.creator : Brouns, Tessa
dc.subject :
dc.description.abstract : Het onderzoek voor mijn bachelorproef vloeit voor uit het project 2ZEN. De onderzoeksvragen zijn : in hoeverre is de initiatie van de zorg afgestemd op de noden van de zorgvrager? En in welke mate biedt 2ZEN een efficiŽnte manier die is afgestemd op de noden van de zorgvrager? Er is gekozen om diepte-interviews af te nemen, bijgevolg is het een kwalitatief onderzoek. Door de werkgroep van 2ZEN zijn vragenlijsten opgemaakt die als leidraad dienen voor de bevragingen. In totaal zijn negen diepte-interviews afgenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er nog veel moeilijkheden zijn die zorgvragers tegen komen wanneer zij op zoek zijn naar hulp. De doelstelling van 2ZEN zou een oplossing kunnen zijn voor die moeilijkheden.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c86efa0e10a05
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer